Top posts

  • TEKSTIILITEOLLISUUDEN UUDET HAASTEET

    05 September 2017

    Suomen tekstiiliteollisuus, muiden alojen tapaan, on uusien, entistä vaativampien haasteiden edessä. Vaikka elinkeinoelämän rakennemuutos kokonaisuutenakin on ollut jatkuvaa, on sen nopeutuminen ollut yllättävä kokemus. Uudet teknologiat, kova kilpailu,...